Moderna bilar är idag väldigt invecklade och avancerade konstruktioner, och det kan vara väldigt svårt att förstå hur de olika komponenterna i bilarna verkligen fungerar. I de nedanstående två videorna får man dock på ett enkelt sätt förklarat hur två av bilens funktioner fungerar. Den översta videon visar hur avgassystemet fungerar, och den nedre hur AC:n fungerar.

 Här är en instruktionsvideo på engelska från Toyota som med en pedagogisk animation visar hur en motor fungerar. Videon ger väldigt detaljerad förståelse och det förklaras hur varje enskild komponent bidrar till att bränsle kan omvandlas till rörelseenergi i motorn.

Denna video på svenska är också mycket pedagogisk om än gammal (från 1971). Hoppa fram till 05:44 för själva instruktionen för hur motorn fungerar. Denna video ger en mycket mer grundläggande förståelse för bilmotorns uppbyggnad, men samtidigt är den även lättare att förstå.