Matematik upplevs av många som onödigt svårt och komplicerat medan av andra som “hur lätt som helst”? Att vara duktig på matte kan ibland likställas med att man är väldigt intelligent men hur är det egentligen?

Man behöver inte nödvändigtvis ha ett IQ över genomsnittet för att vara bra på matte eller snabb på huvudräkning. Matematik är, som alla ämnen, en fråga om upprepning/övning och att använda smarta tekniker. Även riktigt svåra mattetal kan brytas ner genom att man använder sig av tekniker (eller algoritmer) som gör ett komplext problem till en lång kedja av enkla problem – och enkla problem är ju…enkla!

Att räkna snabbt är också en förmåga att ha snabba lösningar på svårare mattetal. En som räknar höga mattetal eller kan svara snabbt på multiplikation av tvåsiffriga tal är alltså inte nödvändigtvis “supersmart” utan kan tekniker som gör det lätt att svara snabbt på. Tekniker som denne förmodligen övat mycket på.

Vill du lära dig såna enklare tekniker och få bra tips på smarta mattetricks så kolla in bloggen på Eddler.se!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *