Här är en instruktionsvideo på engelska från Toyota som med en pedagogisk animation visar hur en motor fungerar. Videon ger väldigt detaljerad förståelse och det förklaras hur varje enskild komponent bidrar till att bränsle kan omvandlas till rörelseenergi i motorn.

Denna video på svenska är också mycket pedagogisk om än gammal (från 1971). Hoppa fram till 05:44 för själva instruktionen för hur motorn fungerar. Denna video ger en mycket mer grundläggande förståelse för bilmotorns uppbyggnad, men samtidigt är den även lättare att förstå.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *