Videorna i detta inlägg demonstrerar hur en vanlig kamera fungerar. Man får veta vilka komponenter en vanlig kamera består av samt hur de tillsammans gör det möjligt att ta fotografier – hur linsen, slutaren, och de övriga delarna av kameran fungerar. Videorna är upplagda på ett mycket pedagogiskt sätt och det är inga problem att hänga med och förstå det som sägs.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *