Videon visar på ett lättförståeligt sätt hur en dator är uppbyggd. Man får veta vilka komponenter som datorn består av samt hur de fungerar och vilken funktion de fyller. Videon går igenom allt från ram-minnet till hårddisken och grafikkortet. Videon är upplagd på ett mycket pedagogiskt sätt och det är lätt att förstå även om man inte har någon tidigare kunskap om datorer. Videon nedanför tar upp ungefär samma saker, men lite mer ingående.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *